Rapoarte

Raportul anual al societăţii pe acţiuni ÎM „TIREX-PETROL” SA aferent publicării pentru anul 2016.

I.M. "Tirex Petrol" S.A. Moldova, mun. Chisinau, str. Columna 90

(+373 22) 200-777 (+373 22) 200-778